Тел.: 0898 615 474 | Email: [email protected] | Работно време: Понеделник - Събота от 10:00 - 17:00 ч.

АСДС ЕООД събира лични данни, след изрично съгласие на КЛИЕНТА за което се отнасят. Когато се регистрира  в   нашия сайт или използва някоя от формите, КЛИЕНТА ни предоставя определена информация доброволно, която ние обработваме и съхраняваме. Тази информация включва:име, фамилия, имейл адрес,телефонен номер и адрес на доставка.
АСДС ЕООД е регистриран администратор на лични данни, вписан в регистъра на Комисия за защита на личните данни.

С цел извършване на доставка, когато има такава  заявена от клиента, АСДС ЕООД има право да предоставя горепосоченителични данни или част от тях на КУРИЕРСКА КОМПАНИЯ  ЕКОНТ с която ние работим. По този начин клиентът може да получаваSMS или обаждания от тези лица.
Предприели сме мерки за защитана личните данни на всяко едно лице. С цел избягване на нерегламентиран достъп,ние изпълняваме процедури по криптиране  SSL – протоколи, за да предотвратим възможността за злоупотреба с данните от трети лица. Ние не споделяме данни с трети лица, освен в случаите когато следва да извършим доставка на поръчана стока. Работим само с ЕКОНТ.

ПРАВАТА НА КЛИЕНТИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Правото на информираност

Всеки има право да изисква информация за какво се съхраняват Вашите лични данни, целите за които се обработват и какви категории лични данни се обработват. АСДС ЕООД се задължава да не разкрива, отдава или продава Вашата лична информация на трети страни с маркетингова цел по смисъла на Закон за защита на личните данни. Данните Ви се ползват само във връзка с направената от Вас поръчка. Необходимите данни за осъществяване на контакт и доставка са:
–          Трите имена
–          Адрес за доставка
–          Телефон
–          Валиден email адрес.

Правото на оттегляне

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време, без да е необходимо да посочвате причини. Администраторът ще заличи личните ви данни от всички системи и записи, където те се съхраняват като включително ще уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните.
Вашето искане с оттегляне на съгласието Ви, можете да ни изпратите на следния имейл: [email protected]

Правото на коригиране

Ако откриете, че данните Ви, съхранявани от нас, са неточни, можете да се обърнете към нас, за да ги коригираме

Правото на изтриване на данните или  право „да бъдеш забравен“

Имате право да поискате да изтрием Вашите данни .Ние ще ги изтрием в разумен срок, веднага след като се уверим, че не са налице други основания, които да налагат обработването и съхраняването им.
След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.

Правото  на преносимост на данните

В случай на  искане от страна на Клиента,ние ще предадем и прехвърлим данните на друг администратор в структуриран, и пригоден за машинно четене формат. Пряко прехвърляне на данните се извършва само ако това е технически  възможно.

Правото на възражение

Всеки КЛИЕНТ можете по всяко време  да възрази срещу обработката на личните му данни, както и в случаите, когато се обработват на основание целите на наши легитимни  интереси така и за целите на директния маркетинг.
Правото да не бъдете обект на решение, което се основава единствено на автоматизираното обработване данни, включително профилиране

Правото на жалба

Вие имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни  ако считате, че те са били нарушени.

Комисията за защита на личните данни

гр. София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
Електронна поща: [email protected]
Интернет страница: www.cpdp.bg

Updating…
  • Нямате артикули в количката.